انواع ضرب المثلهای قرآن

اکثر ضرب المثلهای قرآن برای تفکر و تعقل ذکر شده و اینکه کفار را ملزم به پذیرش امری کند و اکثر آنها در مورد توحید و یکتاپرستی و حالت مشرکین با معبودهای باطلشان می باشد. اما از لحاظ علمی ، علما آن را به بخشهای زیر تقسیم کرده اند: 1- ضرب المثلهایی که صریح و واضح هستند و منظور ضرب المثلهایی است که در آن کلمه ی مثل یا چیزی که دال بر آن باشد ذکر شده است که اکثر ضرب المثلهای قرآنی به این شکل می باشد.  مانند وصف حال منافقین : مثلهم کمثل الذی استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وترکهم فی ظلمات لا یبصرون صم بکم عمی فهم لا یبصرون. 2- ضرب المثلهای کامن، که منظور از این دسته ضرب المثلهایی است که کلمه ی مثل در آن به کار نرفته است بلکه به صورت کنایه ذکر شده که از اسلوبهای بلاغت شمرده می شود. مانند وصف گاو بنی اسرائیل: لا فارض و لا بکر عوان بین ذلک. 3- ضرب المثلهای مرسل، که منظور از آنها ضرب المثلهایی است که حالت کلام سر زبان دارد مانند الان حصص الحق.