آیا عیسی علیه السلام ازدواج کرده و دارای فرزند بوده است؟

دلیل صحیحی بر ازدواج عیسی علیه السلام وجود ندارد . گفته شده ایشان با مریم المجدلیه ازدواج کرده است ولی ثابت نیست . و باید دانست که ازدواج نیز مانند دیگر امور بشری در انبیاء وجود داشته است، و این امر در قرآن اینگونه مورد تاکید قرار گرفته است: وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً قبل از تو پیامبرانی فرستادیم و برای آنها همسران و فرزندانی قرار دادیم. ولی آیا این حکم شامل عیسی علیه السلام می شود یا خیر باید گفت : الله اعلم. چون از زندگی و فرزندان تمام پیامبران اطلاعاتی در دست هست به غیر از عیسی علیه السلام. ولی داشتن فرزند در مورد ایشان قاطعانه مردود است چون اگر فرزندی داشت در داشتن همسر اختلافی پیش نمی آمد.