نکاتی برای خانه های کوچک

خانه های کوچک و آپارتمان های نقلی را می توانید با چند روش ساده زیبا کنید.
_می توانید از تابلو های نقاشی با طرح های پیچیده و رنگهای شاد برای دیوار ها استفاده کنید.

_بهتر است یکی از دیوار های اتاقتان را زرد و دیگری را قرمز آجری کنید.

_از کیف های کنفی و برخی وسایل تزئینی حصیری برای آرام بخش شدن استفاده نمایید.

_گر نگران این هستید که رنگ های تند چشم را اذیت می کنند میتوانید با اضافه کردن سیاه در فضا تعادل بیشتری ایجاد کنید.علاوه بر رنگ سیاه سبز روشن و آبی روشن نیز در کنار رنگ غالب قرمز و نارنجی بسیار زیبا به نظر می رسد.

_در استفاده از رنگ های گرم زیاده روی نکنید زیرا باعث ایجاد نگرانی و خستگی می شوند.

_با تغییر فصل ها تابلو ها را تغییر داده و از رنگهای متناسب با آن فصل استفاده کنید

برای این که فضای منزلتان را بزرگ تر نشان دهید از کفپوش ها و همچنین از مبلمان روشن استفاده کنید
از دیوار های شیشه ای استفاده کنید و اگر قصذ استفاده از کاغذ دیواری دارید از طرح های عمودی استفاده کنید.