راه های محبت کردن به همسر

-آیا اشکال دارد زن از شوهرش بخواهد که به او بگوید ، دوستت دارم؟
هیچ اشکالی ندارد البته با شرایطی که عرض خواهم کرد . در مواردی که نمی توانند این نیاز را به شکل کلامی ابراز کنند ، راهکارهای دیگری هم داریم . میتوانند از روش الگوئی استفاده کنند . شما چند بار بگویید ، آقا، من شما را دوست دارم . بالاخره آقا هم بازخوردی دارد و میگوید : خانم من هم شما را دوست دارم . این القائ غیر مستقیم میشود و این، شیوه ها و مصادیقی دارد .

یک روش دیگر مکاتبه است ، خیلی ها فکر میکنند روش مکاتبه برای وقتی است که طرف دور باشد ، خیر . این اختصاص به راه دور ندارد . شما میتوانید کنار هم باشید و به هم نامه بنویسید . این دیگر ارتباط کلامی نیست ، مکاتبه ای است و نیازتان را ابراز کنید .

این شیوه هایی است برای کسانی که نمی توانند ابراز کنند. مثلا اگر خانم میخواهد با کلام ، ابراز محبت کند ، باید در مکان مناسبی باشد. متاسفانه خانم ها ، در جلوی جمع ، این خواسته شان را اعلام میکنند و ممکن است مرد شما مقاومت کند و خوشش نیاید ، یا در زمان نامناسب می گویند . زمان ، در طرح نیاز ما خیلی مفید است ، زمانی که ارتباط عاطفی با همسرتان دارید ، زمانی که هدیه می دهید ، میتوانید نیازتان را مطرح فرمایید .

به لحن تان هم توجه کنید . لحن مهم است . یک وقت شما گله میکنید و معمولا خانم ها این نیازها را در دعواها مطرح میکنند نه در یک موقعیت متعارف و خوب . مثلا نیازی داشته اند ، آقا توجه نکرده و تنشی هم ایجاد شده ، اینجا بهشان فشار می آید و می گویند : چقدر به شما بگویم ، من زن هستم و نیاز دارم و به من بگو دوستت دارم ؟ چرا نمی گویی؟ این حالت شکوه را دارد و جواب نمی دهد و لطفاً این نوع پیامها را کم بدهدد . متاسفانه زیاده روی می کنند ، یک بار پیام بدهید ، بگذارید مردتان تجزیه و تحلیل کند . خانم ها فکر میکنند که ما آقایان فراموشکار هستیم . ممکن است آقا به روی خودش نیاورد ولی فراموش کار نیست . بگذارید در ذهن خودش تجزیه و تحلیل کند ولی در ضمیر ناخودآگاه ثبت میشود و در ذهنش هم