تاثیر چای و عسل برای مقابله با باکتری ها

 

اگر قرار باشد برای مقابله با فرآیند افزایش مقاومت آنتی بیوتیکی در باکتریها، مصرف این داروها را کاهش دهیم باید جایگزینی برای آنها پیدا کنیم که ظاهرا چای و عسل برای این منظور مفید است.پزشکان انگلیسی در یک مطالعه جدید تاکید کردند روشهای سنتی مثل خوردن چای و عسل برای مقابله با میکروبهای بیماری زای قوی موثرتر هستند چون میزان مقاومت باکتریها در برابر داروهای آنتی بیوتیک همچنان رو به افزایش است و به تدریج این داروها تاثیر درمانی خود را از دست میدهند.به گزارش ایسنا، متخصصان همواره هشدار می دهند آنتی بیوتیکها کم کم بی اثر میشوند و هرچه بیشتر مصرف شوند سطح مقاومت باکتریها در برابر آنها افزایش می یابد.به نوشته روزنامه تلگراف، متخصصان دانشگاه کاردیف در یک مطالعه جدید روی تاثیر چای و عسل بعنوان یک روش درمانی قدیمی و البته موثر برای مقابله با میکروبهای قوی و در عین حال کنترل بیشتر مصرف آنتی بیوتیکها آزمایش کردند. آنها میگویند اگر قرار باشد برای مقابله با فرآیند افزایش مقاومت آنتی بیوتیکی در باکتریها، مصرف این داروها را کاهش دهیم باید جایگزینی برای آنها پیدا کنیم که ظاهرا چای و عسل برای این منظور مفید است.به گفته پزشکان؛ چای حاوی ترکیباتی موسوم به پلی فنول است که برای سلامتی مفید هستند و میتوانند میکروارگانیزمها را نابود کنند.منبع: بخش سلامت سایت عصر ایران