چگونه از ماه نزول قرآن استقبال کنيم؟

پروردگار جهانيان می فرمايند: ﴿شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِيَ أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ﴾. (سوره بقره: آيه/185).

ترجمه:(ماه رمضان ماهی است که درآن قرآن نازل شده است برای هدايت مردم وبا ادله وبراهين آشکارا وروشن برای راهنمائی).

چنين به استقبال رمضان برويم:

• توبه خالصانه به درگاه احديت واستغفار کردن از گناهان خود.

• آموختن اصول روزه درماه رمضان.

• با اعمال نيکو وصالح واراده راسخ وصادقانه وبا همت بلند به پيشواز رمضان رويم.

• آمادگی کامل برای رمضان چرا که لحظه ها وروزهای آن بسرعت باد سپری می شوند.

• کوشش کردن برای حفظ اذکار ودعاها ومواظبت بر خصوصياتی که متعلق به اين ماه مبارک است.

• قرآن را برنامه زندگی قرار دهيم وآن را تلاوت نموده به احکام آن عمل نمائيم.

• ماه رمضان را ماه قرآن قرار دهيم، قرآن بخوانيم، بياموزيم وبياموزانيم، وبسوی قرآن دعوت کنيم.

 

رمضان ماه نبرد وکارزار در راه خدا

برخی با فرا رسيدن ماه مبارک رمضان جامه تنبلی وبيهودگی بر تن نهاده گمان میبرند که رمضان يعنی از راستای زندگی در آمدن ودر بستر خواب وبيهودگی لميدن! اما مسلمان واقعی که درس زندگی را از دانشگاه رسول اکرم -صلى الله عليه وسلم- می آموزد همواره درپی دريافت حقائق از آن أسوه رستگاری است.

با مروری گذرا بر تاريخ اسلامی در می يابيم که بزرگترين تحولّات تاريخی وبزرگترين برنامه ای دعوی پيامبر اکرم -صلى الله عليه وسلم- در رمضان صورت گرفته است.

قرآن کريم راهگشای هدايت وبرنامه زندگی  واساسنامه دولت اسلامی وحکومت عدل الهی در اين ماه مبارک به بشريت هديه داده شد ﴿شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِيَ أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ﴾.  ترجمه: (ماه رمضان ماهی است که قرآن در آن برای هدايت ورستگاری مردم با أدله روشن برای راهنمائی وجدائی حق از باطل نازل شده است).