فرهنگ و تمدن

دیدنیهای شیراز

 

خیز و گریز فرهنگی

سخن از فرهنگ و تمدن و میدان هجوم و گریز در آن، سخنی است که با مطرح شدن بحث جهانی شدن و تبدیل جهان به یک روستا یا دهکده به میان آمده است.
ولی شاید بتوان اذعان داشت که امروزه سخن از دنیای دهکده شکل نیز کلنگی شده، و جهان تنها به یک صفحه کامپیوتر خلاصه گشته که هر شخصی می‫تواند با اشاره سر انگشت خود بدان راه یافته از ریز و درشت آن سر درآورد.

Syndicate content