تغذیه سالم, بیماریها

انواع كم خوني و روشهاي درمان آن

عارضه كم خوني زماني بروز مي‌كند كه خون فاقد هموگلوبين كافي است. هموگلوبين به گلبول‌هاي قرمز خون در حمل اكسيژن از ريه‌ها به تمام اندام‌هاي بدن كمك مي‌كند.

 كم خوني انواع مختلفي دارد كه هر كدام به دلايل مختلف بروز مي‌كنند و به اختصار در ذيل معرفي شده‌اند:

1 - كم خوني ناشي از فقر آهن (IDA): اين نوع كم خوني از شايعترين انواع اين بيماري است. فقر آهن زماني بروز مي‌كند كه بدن فاقد آهن كافي است.

تغذیه

واد غذايي لازم براي بدن ، شامل پروتئين ها ، هيدارتهاي كربن ، چربي ها ، ويتامين ها و مواد معدني مي باشد . غذاهايي كه بطور روزانه مصرف مي كنيم از مواد غذايي كه به آن اشاره شد تشكيل شده اند . تغذيه صحيح به معني خوردن و دريافت مقدار لازم و كافي از هر كدام از اين مواد غذايي می باشد . اين مقدار لازم و كافي يا همان نيازهاي تغذيه اي در افراد مختلف با يكديگر تفاوت دارد سن ، جنس ، ميزان فعاليت فرد ،شرايط محيطي و سلامت يا بيماري از عواملي هستند كه موجب بروز اين تفاوتها مي شوند .

هيدرات هاي كربن

تغذیه سالم

 

برای تغذیه سالم سه كلمه را باید به خاطر سپرد: ترتیب، تنوع، تناسب.

ترتیب: یعنی از مواد موجود در پایین هرم تغذیه باید بیشتر مصرف كرد. پس غذای اصلی باید شامل نان، برنج، ماكارونی، میوه و سبزی باشد و قند و چربی كمتر از همه مصرف شود.

تنوع: یعنی از همه مواد موجود در هرم تغذیه باید مصرف شود و غذا متنوع باشد و هیچ یك از طبقات هرم حذف نشود. 

Syndicate content