احادیث وارد در کشتن مارمولک

به كشتن مارمولك در احادیث زیادی تصریح شده است که عبارتند از: عن عائشة - رضي الله عنها - «أن رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم- قال للوزغ: الفُوَيسق، ولم أسمعه أمر بقتله» أخرجه البخاري ومسلم. ام المومنین عائشه ی صدیقه رضی الله عنها می فرماید: رسول الله صلی الله علیه و سلم مارمولک را فویسق نامیدند و از ایشان نشنیده ام که دستور به کشتن آن داده باشد. فویسق یعنی حیوانی موذی. عن سعد بن أبي وقاص - رضي الله عنه - «أن رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم- أمَرَ بقتل الوزَغ، وسماه: فويسقاً» أخرجه مسلم وأبو داود سعد بن ابی وقاص رضی الله عنه می فرماید: رسول الله صلی الله علیه و سلم دستور به کشتن مارمولک داد و آن را موذی نامید. همانگونه که پیداست در این حدیث صحابی گرامی سعد بن ابی وقاص رضی الله عنه امری را که ام المومنین عائشه رضی الله عنها از رسول الله صلی الله علیه و سلم نشنیده بودند از ایشان شنیده و ثابت دانسته اند. عن أبی هريرة - رضي الله عنه - أن رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «مَنْ قَتَلَ وَزَغَة في أول ضربة فله كذا وكذا حسنة، ومن قتلها في الضربة الثانية، فله كذا وكذا حسنة دون الأولى، وإن قتلها في الضربة الثالثة: فله كذا وكذا حسنة، لدون الثانية» وفي رواية «مَنْ قَتَل وزغاً في أول ضربة كُتِبَ له مائةُ حسنة، وفي الثانية دون ذلك، وفي الثالثة دون ذلك» . زاد في رواية «في أول ضربة سبعين حسنة» أخرجه مسلم. ابو هریره رضی الله عنه می فرماید: رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند: هر کس مارمولکی را در اولین ضربه بکشد این اندازه پاداش دارد، و هر کس آن را در دومین ضربه بکشد این اندازه پاداش دارد (کمتر از ضربه ی اول) و هر کس آن را در ضربه ی سوم بکشد این اندازه پاداش دارد (کمتر از ضربه ی دوم). و در روایتی می فرمایند: هر کس مارمولکی را در اولین ضربه بکشد صد کار نیک برای او نوشته می شود؛ و در ضربه ی دوم کمتر از آن ؛ و در ضربه ی سوم کمتر از آن. و در روایت دیگری میزان حسنات در اولین ضربه هفتاد حسنه مشخص شده است. عن أم شريك - رضي الله عنها - «أن رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم- أمرها بقتل الأوزاغ» وفي رواية «أمَرَ» أخرجه البخاري ومسلم والنسائي. ام شریک رضی الله عنها می فرماید: رسول الله صلی الله علیه و سلم ایشان را دستور به کشتن مارمولک دادند. و در روایت دیگری در صحیح بخاری چنین آمده است: «أن رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم- أمَرَ بقتل الأوْزاغ، قال: وكان ينفخ على إِبراهيم» . رسول الله صلی الله علیه و سلم دستور به کشتن مارمولک دادند و فرمودند: این حیوان هنگامی که نمرود خواست ابراهیم علیه السلام را در آتش بیاندازد برای شعله ور شدن آتش در آن می دمید. و در روایت دیگری که امام نسائی در کتاب سننش ذکر کرده می فرماید: «أن امرأة دخلت على عائشة وبيدها عُكّاز، فقالت: ما هذا؟ فقالت: لهذه الوزَغ، لأن نبي الله - صلى الله عليه وسلم- حدثنا: أنه لم يكن شيء إلا يُطفئ على إبراهيم عليه السلام، إلا هذه الدابة، فأمرَنا بقتلها. زنی در حالی بر ام المومنین عایشه ی صدیقه رضی الله عنها وارد شد که عصایی در دست داشت؛ ام المومنین عایشه رضی الله عنها به آن زن فرمود: این عصا برای چه کاری است؟ گفت: برای کشتن مارمولک، زیرا پیامبر صلی الله علیه وسلم به ما فرمودند: هر جنبنده ای هنگام شعله ور کردن آتش ابراهیم علیه السلام سعی در خاموش کردن آن داشت مگر این حیوان، به همین منظور دستور کشتن آن را به ما داد. همانگونه که از این احادیث بر می آید رسول الله صلی الله علیه وسلم دستور به کشتن مارمولک داده اند و برای کشتن آن پاداشها مختلفی بر اساس اینکه در چه ضربه ای کشته می شود تعیین کرده است.