سیرت و سنت نبوی

دشمنی جهان غرب با پیامبر اکرم

نه در تاریخ بشریت، و نه در تاریخ حیوانات، و نه در تاریخ حشرات، و نه در تاریخ چرندگان و پرندگان و خزندگان، و خلاصه تاریخ هیچ موجودات زنده‌ای نمونه‌ای از ظلم و ستم و وحشی‌گری جهان غرب بر علیه ملت مسلمان را سراغ ندارد.

درسهایی از مدرسه‫ رسول خدا (2)

عجب مکتبی است این دین!...
احترام پدر و مادر، و رسیدگی به آنها پله‫ی دوم ایمان است! مکانت و جایگاه پدر و مادر بلافاصله پس از ایمان به خداوند متعال قرار داده شده است!...
« روزی مردی خدمت مولایم (صلی الله علیه وسلم) ـ که پدر و مادر و جانم فدای او بادا! ـ رسیده از آن حضرت پرسید: پدر و مادر را چه حقی است بر فرزند؟
پیامبر خدا (صلی الله علیه وسلم) فرمودند: آن دو بهشت و دوزخ تو هستند.» ( ابن ماجه/1208)

درسهایی از مدرسه‫ رسول خدا (1)

د. دلیری
•    قطره‫ای از اقیانوس بیکران پیک آسمان صلی الله علیه وسلم
حمد و سپاس بیکران مر خدای را، و به نام او ...
به نام خدایی که جان آفرید         سخن گفتن اندر زبان آفرید
خداوند بخشنده‌ی دستگیر         کریم خطا بخش پوزش پذیر
و سلام و درود و صلوات بر پیامبر ما، آخرین پیک آسمان، رسول هدایت و رستگاری...
کریم السجایا جمیل الشیم

Syndicate content