افسردگی در کودکان

1 پاسخ [آخرین پست]
مریم
تصویر پروفایل مریم
آفلاین
عضویت: 11/17/1389

چرا کودکان افسرده می شوند؟

مریم
تصویر پروفایل مریم
آفلاین
عضویت: 11/17/1389
دلایل افسردگی

علّت افسردگی کاملاً روشن نیست. به نظر می‌رسد تغییر مواد شیمیایی مغز در آن نقش داشته باشد. در برخی کودکان، افسردگی ممکن است ریشه ژنتیکی داشته باشد.کودکان پس از آسیب‌هایی مانند مرگ پدر و مادر، بیماری یا جدایی والدین ممکن است دچار افسردگی شوند. در سایر موارد، علّت این تغییر حال و وضع روانی در کودکان زیاد واضح نیست.