قرآن و پایان جهان

قرآن و پایان جهان

اتم ها انقدر کوچک هستند که با قوی ترین میکروسکوپ ها نیز دیده نمی شوند .اگر یک میلیون از آن ها را کنار هم بگذارید ،نقطه ای ریز به اندازه نوک سوزنی را تشکیل خواهند داد و هر گاه هزار میلیارد تا ده هزار میلیارد از آن ها کنار هم چیده شوند تازه طول این تعداد سرسام آور به یک سانتی متر خواهد رسید .
فضای ما بین هسته ی ا تم و الکترون هایی که گرد آن در حرکت اند نسبت به حجمشان بسیار وسیع و فضای خالی و هولناک است .شما اگر یک اتم را یک کیلومتر یعنی هزار مترفرض کنید تنها یک متر آن توسط هسته و پروتون اشغال شده است و الکترون در فاصله ی یک کیلومتری به دور هسته حرکت می کند. یعنی فاصله ی هسته ی تا الکترون یک فضای خالی و بسیار وسیع است .


در واقع کلیه ی موجودات جهان اعم از جاندار و بیجان از موجودی تو خالی چون اتم تشکیل یافته اند و چون یکباره فاصله و فضای خالی اتم ها از بین برود همه ی موجودات عالم با حفظ وزن قبلی خود به موجودات بسیار ریزی تبدیل خواهند شد و در آن هنگام است که نظم عالم عادی در یک چشم به هم زدن از هم خواهد پاشید .اگر خداوند عالم بخواهد که روزی عمر کائنات و موجودات پایان یابد کافی است که امر الهی صادر شود و به مرحله ی اجرا درآید و فرمان رسد تمام الکترون های اتم های موجودات عالم جدا شوند و هسته ی آن ها به هم جمع شوند .
آنگاه است که کره ی زمین به اندازه ی یک نارنج کوچک در خواهد آمد و کلیه ی اجرام آسمانی نیز به گوی هایی به تناسب کوچک و بزرگ سرگردان و آشفته و حیران در خواهند آمد و با یک دیگر برخورد وحشتناکی خواهند داشت.این واقعیتی است که برای ستاره شناسان امروز با نظاره ی ستاره ی بزرگی چون سیریوس که در یک چشم به هم زدن به ستاره ی کوچکی تبدیل شد؛ آشکار گشته است و دور نیست آن روزگار که زمین و خورشید و ماه و سایر ستارگان به چنین سرنوشت وحشتناکی دچار گردند .


وَ جُمِعَ الشَمسَ وَ القَمَرُ.
آن گاه که خورشید و ماه در هم پیچند. قیامت / 9
قرآن چه زیبا این واقعیتی را که دانشمندان علوم طبیعی به تازگی بدان دست یافته اند را ترسیم میکند آنجا که می فرماید:
اَذا الشَّمسُ کُوِّرَتُ. وَ اِذا النُّجومُ انکدَرَت.
آن گاه که نور خورشید به تاریکی گراید و آن گاه که ستارگان خاموش شوند. تکویر /1و2
ویا در سوره ی انفطار در آیه ی 1و2 می فرماید:
وَ اِذا السَّماءُ انفَطَرَتُ. و اذا الکَواکِبُ انتَثَرَت.
و آنگاه که آسمان شکافته شود و آن گاه که ستارگان فروریخته و از هم پاشیده شوند.


ویا در سوره ی تکویر در آیه 6 می فرماید:
وَ اِذا البِحارُ سُجِّرَت.
ان هنگام که دریا ها طغیان کنند و به جوش آیند.

دانشمند در تأیید آیه ی فوق می گویند:هر گاه اتم هیدروژن که با اکسیژن (در ترکیب اب )ترکیب شده است رها گردد بر اثر انفجار اتمی در یک چشم به هم زدن تمام آب دریا مبدل به یک پارچه آتش و جوش می گردد.


و باز در آیه ی زیر چه زیبا پایان جهان رادر یک چشم به هم زدن بیان می کند:
... وَ ما اَمَرَ السّاعَتَهِ الّا کَلَمَحُ الَبصَرَاَو هُوَ اَقرَبُ اِنَّ اللهَ عَلی کُلِّ شَیءٍ قََدیرٌ.
... انجام امر قیامت در یک چشم به هم زدن بلکه کمتر خواهد بود زیرا خداوند بر هر چیزی تواناست.(نحل/77)
سخن از پایان زندگی همه ی موجودات ارضی و سماوی سخن گرانی است؛مرگ خورشید و ماه و زمین و ستارگان و اقمار: (کل نفس ذائقة الموت آل عمران /185)
این مرگ چه آسان صورت می پذیرد ؟آیا تصوری از آن در ذهن آدمی می تواند جای داشته باشد؟مرگ کائنات چه وحشتناک است.
این مرگ و میر به عبارتی پایان عمرموجودات عالم در چه زمانی از تاریخ پرفراز و نشیب بشریت رخ خواهد داد؟ فردا؟جمعه ی آینده؟ده سال دیگر؟ده میلیون سال دیگر؟هیچ کس نمی داند.
نداند به جز ذات پروردگار که فرداچه بازی کند روزگار
اما علم بشر تئوری هایی را در این زمینه ارائه داده است که ما به نمونه ی تقریبی آن (مرگ مسلم همه ی موجودات)اشاره می کنیم.از جمله سخن دکتر ژرژ گاموف صاحب نظر در علم نجوم است که می گوید:روزی فرا خواهد رسید که زمین یک باره پس از انفجاری بزرگ به صورت گاز رقیقی در خواهد آمد و این حادثه با چنان سرعتی پیش خواهد امد که هیچ کس حتی فرصت ان را نخواهد کرد تا بفهمد چه پیش آمدی رخ داده است .
پروفسور(( آ.ماسویچ)) در کتاب ساختمان خورشید می گوید:خورشید می درخشد برای این که طی فعل و انفعالات هسته ای هیدروژن به هلیوم تبدیل می شود ناگریز باید فکر کرد لحظه ای فرا خواهد رسید که کلیه ی ذخایر هیدروژن ان به انتها برسد.
آری همان طور که اشاره شد قرآن کریم در چهارده قرن پیش از ارائه ی نظریه های علمی بالا که صحت آن امروز بر هیچ دانشمندی پوشیده نیست وقوع قیامت را در یک چشم به هم زدن بیان داشته است آنجا که می فرماید:
.... وَ ما اَمَرَ السّاعَةَالّا کَلَمحَ البَصَرَ اَو هُوَ اَقرَبَ ....
.... وقوع رستاخیز در یک چشم به هم زدن و یا کمتر از آن صورت خواهد گرفت ....
و آن هنگامی است که سیارگان از مدارشان خارج شوند نور ستارگان و ماه و خورشید گرفته شود و خورشید و زمین و ماه و سایر کرات با یک دیگر تصادم کنند .چه لحظه ی پر التهاب و وحشتناکی!ان زمان است که کوه ها از جا بجنبند دریاها به جوش و خروش ایند و آتشفشانهای وحشتناکی فوران کنند و در آن روزگار است که برای انسان گریز گاهی نیست.
یا ایهاالنّاسُ اتَقوا رَبَکُم اِنَّ زَلَزلَةَ الساعَةِ شیءٍ عَظیم. (سوره ی حج /1)
ای مردم خدا ترس و پرهیز گار باشید که زلزله ی روز قیامت بر خلایق حادثه بزرگ و واقه ی سختی خواهد بود.
آری از نظر قرآن وقوع قیامت به طور ناگهانی و غافلگیرانه صورت می گیرد.
بَل تأتیهِم بَغتَةً ....
قیامت به صورت خلق الساعه و بناگهان فرا میرسد.... (انبیاء/40)
طبق قانون دوم ترمودینامیک و اصل انتروپی همه ی اجسام به تدریج حرارت خود را از دست می دهند و رو به نابودی می روند.به این ترتیب روزی فرا خواهد رسید که حرارت در همه ی اجسام مساوی ایجاد شود و در آن روز دیگر روز مرگ کلیه ی موجودات و اجرام آسمانی است و این مسئله خود واقعیت انکار ناپذیری است که نشان می دهد جهان را آغازی بوده و آن را پایانی خواهد بود به عبارت روشن تر روزی فرا خواهد رسید که خورشید و ماه و ستارگان و عموماًجهان مادی با تمام تشکیلات مادیش از بین میرود.


در آیه ای دیگر خدا سرانجام عالم را با ذکر(اقتربت الساعه و انشق القمر)بیان می کند یعنی وقتی قیامت نزدیک می شود و ماه شکافته می گردد.(قمر/1 )
مطلبی که دانشمندان ستاره شناس اخیراً بدان دست یافته اند این است که می گوید روزی بیاید که ماه به دو قسمت یا بیشتر تقسیم می گردد و این قسمت ها نیزبه نوبه ی خود به طور هول انگیزی منفجر و هزار بار تکه پاره شوند.
سر جیمس ستاره شناس اروپایی می گوید :در اینده ماه به قدری رفته رفته به زمین نزدیک می شود که به بی نهایت درجه ی نزدیکی می رسد در این موقع که زمین در معرض خطر سقوط قرار گرفت ،تقدیر الهی که در بر هم ریختن ماه و ازهم پاشیده شدن ان تعلق گرفته به مرحله ی اجرا گذاشته می شود.


منبع:مطالب شگفت انگیز قران نوشته ی گودرز نجفی