کبودی لب ها

ـ چه وقت به پزشک مراجعه کنیم:
 
۱. اگر لبها ناگهان کبود شوند و ضربان قلب بالا رود، عرق کنید یا به سرفه بیفتید، دچار تنگی نفس شوید، فوراً به پزشک مراجعه کنید.

۲. اگر لبها و ناخنهای کودکتان کبود شود و سرفهٔ شدید، تب یا تنگی نفس دارد، فوراً به پزشک مراجعه کنید.

ـ کبودی لب نشانهٔ چیست: اگر لبهایتان کبود شوند، بدن شما دچار کمبود اکسیژن شده است. وقتی در معرض سرمای شدید قرار میگیرید، بدن شما جریان خود را در پوست کمتر کرده و برای حفظ گرما در اندامهای حیاتی، مثل قلب، مغز و کلیه ها آن را به درون بدن هدایت میکند. این کار اکسیژن را در مویرگهای سطحی پوست کم کرده و رنگ پوست را در لبها آبی نشان میدهد.

کبودی لبها ممکن است نشانهٔ کم اکسیژن شدن خون در اثر سیگار کشیدن یا استنشاق گازهای سمی باشد. اگر لبهایتان کمبود و پوستتان رنگ پریده است، ممکن است دچار کمخونی فقرآهن باشید. آهن جزئی حیاتی در هموگلوبین (مادهای که رنگ قرمز به خون میدهد) است. غیر از کمبودهای تغذیه ای، از دیگر عوامل کمبود آهن خون قاعدگی و زخم را میتوان نام برد؛ یعنی هر چیزی که باعث کم شدن خون بدن شود.

در کودکان، کبودی لبها و سرفهٔ شدید ممکن است نشانهٔ خروسک شدید باشد که بسیار شایع است. لبهائی که ناگهان کبود شوند، همراه با تنگی نفس و تند شدن ضربان قلب، زنگ خطری برای گرفتاری قلب یا ششها هستند. در این حالت احتمالاً دچار ناراحتی شدید قلب شدهاید یا ششهایتان در اثر سینه پهلو، برنشیت، آسم، یا آمفیزم اکسیژن کافی دریافت نمیکند. وجود لخته خون در شش هم این حالت را ایجاد میکند و باید فوراً به بخش اورژانس مراجعه کرد.

ـ درمان کبودی لب: اگر لبهایتان بدون دلیل مشخصی کبود شود، نزد پزشک بروید. او امکان وجود کمخونی یا بیماری قلب یا ریوی را بررسی میکند. اما اگر کبودی لب در اثر سرما باشد، برای رفع آن کارهای زیر را میتوانید انجام دهید. خود را قنداق پیچ کنید. حولهای بزرگ یا پتوئی را به سر تا پای خود بپیچید. هر چه بیشتر خود را گرم کنید، زودتر مرکز بدن گرم شده و خون به لبها و انگشتان دست و پا برمیگردد. نوشیدن مایعات گرم هم به انبساط رگهای خونی و جریان بهتر خون کمک میکند. اما قهوه نخورید؛ کافئین موجود در قهوه رگها را تنگتر میکند. (برای اطلاع بیشتر از نحوهٔ گرم کردن دست و پا به بخش سردی دست یا پا مراجعه کنید).

ورزش کنید. حرکات نرمشی بدون توقف دست و پا گردش خون را سریعتر کرده و اکسیژن بیشتری به بافتها میرساند و به سرعت رنگ پوست و لب را برمیگرداند. سیگار نکشید. کشیدن سیگار اکسیژن بدن را کم کرده و باعث تنگی رگهای خونی میشود.