مثبت اندیشی

مثبت اندیشی و کابرد آن در زندگی

تو از بقیه خوشبخت تری

اگر امروز که بیدار شدی بیشتر احساس سلامت کردی تا مریضی ، تو خوشبخت تر از یک میلیون ها نفری هستی که با بیماری دست و پنجه نرم میکنند


▪ اگر هیچ وقت خطر جنگ را تجرب نکرده ای و تنهایی زندان را حس نکرده ای ، در شمار ۵۰۰ میلیون نفر آدم خوشبخت دنیا هستی .


معمولا با چه لحنی با خود حرف میزنید ؟

اگر با لحن منفی با خودتان صحبت می کنید، بهتر است بدانید که در حال نابودی اعتماد به نفس، عملکرد کاری و دیدگاه تان به زندگی هستید.

در شاد بودن به خود چه نمره ای میدهید ؟

جملات زیر را به دقت بخوانید و با توجه به اینکه تا چه اندازه احساسات شما را توصیف میكنند، به آنها نمره ای از صفر تا 5 بدهید. مقیاس نمره دهی به صورت زیر است.

1ـ ارتباط نزدیكم را با كسانی كه دوستشان دارم حفظ میكنم.

2ـ با اعضای خانواده ام به خوبی كنار می آیم.

برای تقویت شخصیت شما !

بسیاری از آدمها شخصیت ضعیفی دارند و معمولا از آنها با تعابیری مثل کمرو، مظلوم و از این قبیل یاد می کنند. مهمترین شاخصه اینها نداشتن جرات و شهامت کافی در حرف زدن و شرکت در فعالیتهای اجتماعی است. اینها شهامت انتقاد کردن ندارند بلکه بیشتر غیبت می کنند. در فعالیتهای اجتماعی هم اگر شرکت کنند در حاشیه ها و در سیاهی لشکرها خودشان را گم می کنند زیرا از دیده شدن و مورد ارزیابی قرار گرفتن وحشت دارند. اما انسانهایی که شخصیت قوی دارند از دیده شدن ترسی ندارند. از به عهده گرفتن مسئولیتهای مهم ابایی ندارند.

8 راه مبارزه با ناامیدی

از خود سؤال کنید “چه کاری در این شرایط جواب می دهد؟”

کشف رازهای زنان از پس لبخندشان !

لبخند خوانی

مسکنی به نام خنده

این نتیجه تحقیقات پژوهشگران انگلیسی روی چندین داوطلب شجاع بوده که در جریان آزمایشی باید تحت سرما و فشار جسمی شدید فیلمخندهدار میدیدند. به گزارش دویچه وله، کسی که میخندد شدت درد را کمتر حس میکند. این نکته کشف جدیدی نیست، اما دانشمندان انگلیسی این بار به سبک حیرتانگیزی دوباره واقعیت این نکته را به اثبات رساندهاند.

رنگ درمانی در خانه

رنگ درماني در خانه

رازهایی برای زنان

برای هر روز از ماه, گفتاری كوتاه پيشنهاد شده است.روز را در ساعت مناسبی آغاز كنيد. گفتار را چند بار تكرار كنيد. دفعه اول با صدای بلند بعد آرام تر, بعد به صورت يك زمزمه و سپس در فكرتان تكرار كنيد. با هر بار تكرار , بگذاريد كلمات با عمق بيشتری جذب ضمير نا خود آگاه تان شود.به تديج مفهوم كاملی از اين گفتارها به دست خواهيد آورد كه اگر بخواهيد آنها را طی يك دوره ياد بگيريد در پايان حقايق ارائه شده با شما يكی خواهد شد.آن صفحه ای كه گفتار روزتان هست طی روز باز كنيد در هر فرصت آن را مرور كنيد.

روانشناسی شلختگی

خانه، حریم امنی است که فرد نسبت به آن احساس مالکیت دارد و بهعنوان حریم خصوصی آن را میشناسد و میتواند به نوعی معرف شخصیت، علاقه و انگیزههای فرد باشد. ..
برخی خانهها بسیار مرتب و منظماند و برخی بسیار آشفته و نامنظم. اینکه چرا در برخی خانهها بهویژه در چیدمان داخلی، بینظمی حاکم است یا به نظافت آن توجه نمیشود، علتهای مختلفی دارد.

Syndicate content